Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.8 ml, 2 amp.-strzyk., EAN 5909990005055 Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.8 ml, 2 pudełka, EAN 5909990005031, Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0.4 ml, 2 amp.-strzyk.0,4 ml 2 gaziki nasączone z alkoholem, EAN 8054083011905, Humira, adalimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg, 2 wstrz. 2 gaziki, EAN 8054083011912 w ramach programu lekowego: "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC)

Wskazanie:

choroba Leśniowskiego-Crohna (chLC)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.170.2017.2.KWA, PLR.4600.171.2.KWA, PLR.4600.172.2017.2.KWA, PLR.4600.173.2017.2.KWA; 05.09.2017

Zlecenie zawieszone
PLR.4600.170.2017.2.KWA; PLR.4600.171.2017.2.KWA; PLR.4600.172.2017.2.KWA; PLR.4600.173.2017.2.KWA z dnia 25.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie