Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 400 mg/20 ml, we wskazaniu szpiczak plazmocytowy (ICD-10 C90.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

szpiczak plazmocytowy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47f ust. 1 ust. o świadczeniach

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46344.4046.2017.AK; 08.09.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 322/2017 do zlecenia 116/2017
(Dodano: 10.10.2017 r.)

hr

Opinia Agencji:

pdfOpinia 1/2017 do zlecenia 116/2017
(Dodano: 13.10.2017 r.)

go to zlecenie