Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nalcrom, natrii cromogicas, kapsułki ana 100 mg we wskazaniach: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit

Wskazanie:

alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4382.2017.AP; 29.09.2017

Zlecenie dotyczy:

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 108/2017 do zlecenia 130/2017
(Dodano: 27.10.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 63/2017 do zlecenia 130/2017
(Dodano: 20.11.2017 r.)

go to zlecenie