Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nplate, romiplostym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań á 250 µg, we wskazaniu: pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10: D69.3) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10: D69.3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5034.2017.1.AK; 17.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 398/2017 do zlecenia 182/2017
(Dodano: 14.12.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 16/2017 do zlecenia 182/2017
(Dodano: 21.12.2017 r.)

go to zlecenie