Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zonegran, zonisamide, kapsułak twarda, 25, 40, 100 mg oraz tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 25, 50, 100, 300 mg, we wskazaniu: padaczka lekooporna

Wskazanie:

padaczka lekooporna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5546.2017.AP; 20.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 15/2018 do zlecenia 183/2017
(Dodano: 29.01.2018 r.)

hr

 Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 14/2018 do zlecenia 183/2017
(Dodano: 7.02.2018 r.)

go to zlecenie