Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki á 200 mg, we wskazaniu: ostra białaczka mieloblastyczna (ICD-10: C92.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekwych

Wskazanie:

ostra białaczka mieloblastyczna (ICD-10: C92.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5563.2017.AK; 23.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 408/2017 do zlecenia 184/2017
(Dodano: 02.01.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 17/2017 do zlecenia 184/2017
(Dodano: 22.12.2017 r.)

go to zlecenie