Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Spinraza, nusinersen, roztwór do wstzrzykiwań á 12 mg/ 5ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśniowy typ I (ICD-10: G12.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekwych

Wskazanie:

rdzeniowy zanik mięśniowy typ I (ICD-10: G12.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5038.2017.1.AK; 23.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 410/2017 do zlecenia 185/2017
(Dodano: 02.01.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 19/2017 do zlecenia 185/2017
(Dodano: 22.12.2017 r.)

go to zlecenie