Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, roztwór dożylny 10 mg/ml, fiolki á 4 ml we wskazaniu: nowotwór złośliwy umiejscowień innych, niedokładnie określonych - głowa, twarz, szyja (ICD-10: C76.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nowotwór złośliwy umiejscowień innych, niedokładnie określonych - głowa, twarz, szyja (ICD-10: C76.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5601.2017.1.AK; 27.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 409/2017 do zlecenia 188/2017
(Dodano: 02.01.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 18/2017 do zlecenia 188/2017
(Dodano: 22.12.2017 r.)

go to zlecenie