Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cholesterol Module, proszek, puszka á 450 g we wskazaniu: zespół Smith-Lemil-Opitz (SLOZ)

Wskazanie:

zespół Smith-Lemil-Opitz (SLOZ)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5409.2017.3.AD; 27.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 165/2017 do zlecenia 190/2017
(Dodano: 29.12.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 92/2017 do zlecenia 190/2017
(Dodano: 29.12.2017 r.)

go to zlecenie