Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego - jako element poprawy stanu zdrowia dzieci nienarodzonych i noworodków na lata 2018-2020

Wskazanie:

profilaktyka następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób dziecka nienarodzonego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PZP.4050.3.2017.PCz; 30.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu polityki zdrowotnej

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 20/2018 do zlecenia 193/2017
(Dodano: 31.01.2018 r.)

go to zlecenie