Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy jako świadczenia gwarantowanego z zakresu programów zdrowotnych

Wskazanie:

profilaktyka raka szyjki macicy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4087.5.2017.JCM IK: 748660; 01.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 61/2018 do zlecenia 194/2017
(Dodano: 15.06.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 60/2017 do zlecenia 194/2018
(Dodano: 18.06.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT WS.430.3.2017
(Dodano: 20.06.2018 r.)

go to zlecenie