Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności zmiany technologii medycznej, dotyczącej badań diagnostycznych TK i RM, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

diagnostyka

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 1063057.DS; 07.12.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji w sprawie zmiany technologii medycznej

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 56/2018 do zlecenia 200/2017
(Dodano: 06.06.2018 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 55/2018 do zlecenia 200/2017
(Dodano: 11.06.2018 r.)

go to zlecenie