Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych

Wskazanie:

profilaktyka złamań osteoporotycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.47.2017.JI; 06.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu

go to zlecenie