Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program polityki zdrowotnej pn. ABCDE samokontroli znamion - ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry

Wskazanie:

profilaktyka nowotworów skóry

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.57.2017.JD; 03.11.2017

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

go to zlecenie