Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Formetic, metformini chydrochloridum, tabletki powlekane, 1000 mg, 60 tabl., EAN 5909990078981;Formetic, metformini chydrochloridum, tabletki powlekane, 1000 mg, 90 tabl., EAN 5909990078998;Formetic, metformini chydrochloridum, tabletki powlekane, 500 mg, 90 tabl., EAN 5909990078967;Formetic, metformini chydrochloridum, tabletki powlekane, 500 mg, 60 tabl., EAN 5909990078950;Formetic, metformini chydrochloridum, tabletki powlekane, 500 mg, 30 tabl., EAN 5909990078943;Formetic, metformini chydrochloridum, tabletki powlekane, 1000 mg, 30 tabl., EAN 5909990078974, w leczeniu zespołu policystycznych jajników

Wskazanie:

zespół policystycznych jajników

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1039.2017.6.MC; PLR.4600.1038.2017.3.MC; PLR.4600.1037.2017.2.MC; PLR.4600.1036.2017.2.MC; PLR.4600.1035.2017.2.MC; PLR.4600.1034.2017.2.MC;; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ikervis, ciclosporinum, krople do oczu, emulsja, 1 mg/ml, 30 szt., EAN 6419716608532, w leczeniu ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez

Wskazanie:

leczenie ciężkiego zapalenia rogówki u dorosłych pacjentów z zespołem suchego oka, u których nie nastąpiła poprawa pomimo stosowania preparatów sztucznych łez

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.832.2017.5.IS; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adempas, riociguatum, tabletki powlekane, 0,5 mg, 42 tabl. EAN 5908229300305;Adempas, riociguatum, tabletki powlekane, 1 mg, 42 tabl. EAN 5908229300336;Adempas, riociguatum, tabletki powlekane, 1,5 mg, 42 tabl. EAN 5908229300367; Adempas, riociguatum, tabletki powlekane, 2 mg, 42 tabl. EAN 5908229300398; Adempas, riociguatum, tabletki powlekane, 2,5 mg, 42 tabl. EAN 5908229300428, w ramach programu lekowego: "Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego riocyguatem w monoterapii i riocyguatem w skojarzeniu z bosentanem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)"

Wskazanie:

tętnicze nadciśnienie płucne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.644.2017.11.MC; PLR.4600.646.2017.11.MC; PLR.4600.647.2017.11.MC; PLR.4600.649.2017.11.MC; PLR.4600.650.2017.12.MC; IK: 1115452; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

 

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie zaproponowanych zmian w programie lekowym "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D80, w tym: D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80,6, D80.8, D80.9; D81 W CAŁOŚCI; D82, w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83, w tym: D83.0, D83.1, D83.3, D83.8, D83.9; D89)"

Wskazanie:

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D80, w tym: D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80,6, D80.8, D80.9; D81 W CAŁOŚCI; D82, w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83, w tym: D83.0, D83.1, D83.3, D83.8, D83.9; D89)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.429.2017.10PP; PLR.4600.428.2017.9.PP; PLR.4600.422.2017.9.PP; PLR.4600.418.2017.9.PP; PLR.4600.416.2017.9.PP;  Paź 24, 2017

Wycofane pismem, znaki: PLR.4600.429.2017.11.PP; PLR.4600.428.2017.10.PP; PLR.4600.422.2017.10.PP; PLR.4600.418.2017.10.PP; PLR.4600.416.2017.10.PP z dn. 3.11.2017 r. skorygowano zlecenie w zakresie podstawy prawnej, rezygnując z powołania się na art. 40 ust. 1 ust. ref., i zlecono na podst. art. 31 n pkt. 5 ust. o św. przygotowanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności uwzględnienia zmian zaproponowanych w programie lekowym "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D80, w tym: D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80,6, D80.8, D80.9; D81 W CAŁOŚCI; D82, w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83, w tym: D83.0, D83.1, D83.3, D83.8, D83.9; D89)"

Wskazanie:

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D80, w tym: D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80,6, D80.8, D80.9; D81 W CAŁOŚCI; D82, w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83, w tym: D83.0, D83.1, D83.3, D83.8, D83.9; D89)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.429.2017.10PP; PLR.4600.428.2017.9.PP; PLR.4600.422.2017.9.PP; PLR.4600.418.2017.9.PP; PLR.4600.416.2017.9.PP;  Paź 24, 2017

Pismem, znaki: PLR.4600.429.2017.11.PP; PLR.4600.428.2017.10.PP; PLR.4600.422.2017.10.PP; PLR.4600.418.2017.10.PP; PLR.4600.416.2017.10.PP z dn. 3.11.2017 r. skorygowano zlecenie w zakresie podstawy prawnej, rezygnując z powołania się na art. 40 ust. 1 ust. ref., i zlecono na podst. art. 31 n pkt. 5 ust. o św. przygotowanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

HyQvia, immunoglobulinum humanum normale, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiolka 25 ml normalnej immunoglobuliny ludzkiej oraz 1 fiolka 1,25 ml rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej, EAN 5909991072872;HyQvia, immunoglobulinum humanum normale, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiolka 50 ml normalnej immunoglobuliny ludzkiej oraz 1 fiolka 2,5 ml rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej, EAN 5909991072889;HyQvia, immunoglobulinum humanum normale, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiolka 100 ml normalnej immunoglobuliny ludzkiej oraz 1 fiolka 5 ml rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej, EAN 5909991072896;HyQvia, immunoglobulinum humanum normale, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiolka 200 ml normalnej immunoglobuliny ludzkiej oraz 1 fiolka 10 ml rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej, EAN 5909991072902;HyQvia, immunoglobulinum humanum normale, roztwór do infuzji, 100 mg/ml, 1 fiolka 300 ml normalnej immunoglobuliny ludzkiej, EAN 5909991072926, w ramach programu lekowego "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci (ICD-10 D80, w tym: D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80,6, D80.8, D80.9; D81 W CAŁOŚCI; D82, w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83, w tym: D83.0, D83.1, D83.3, D83.8, D83.9; D89)

Wskazanie:

pierwotne niedobory odporności u dzieci (ICD-10 D80, w tym: D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5, D80,6, D80.8, D80.9; D81 W CAŁOŚCI; D82, w tym: D82.0, D82.1, D82.3, D82.8, D82.9; D83, w tym: D83.0, D83.1, D83.3, D83.8, D83.9; D89)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.429.2017.10PP; PLR.4600.428.2017.9.PP; PLR.4600.422.2017.9.PP; PLR.4600.418.2017.9.PP; PLR.4600.416.2017.9.PP; 19.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ibrance, palbociclib, tabletki ana 125 mg, we wskazaniu: rak piersi (ICD10: C50.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Wskazanie:

rak piersi (ICD10: C50.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5011.2017.1.AK; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 378/2017 do zlecenia 146/2017
(Dodano: 24.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, proszek do sporządzania roztworu do infuzji ana 50 mg, we wskazaniu rozsiana wznowa czerniaka u pediatrycznego pacjenta (ICD-10 C43.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak piersi (ICD10: C50.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4678.2017.1.AK; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 377/2017 do zlecenia 147/2017
(Dodano: 24.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Praluent, alirocumabum, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 2 wstrzykiwacze, każdy zawierający wkład po 1 ml, EAN 5909991236618 w ramach programu lekowego: "Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem (ICD-10 E78.01)

Wskazanie:

hipercholesterolemia rodzinna (ICD-10 E78.01)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.596.2017.15.MC IK: 1115422; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xalkori, crizotinibum, kapsułki twarde, 250 mg, 60 tabl. w blistrze EAN 5909991004507;Xalkori, crizotinibum, kapsułki twarde, 200 mg, 60 tabl. w blistrze EAN 5909991004484, w ramach programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10 C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.820.2017.PB; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epclusa, sofosbuvirum velpatasvirum, tabletki powlekane, 400 mg/100 mg, 28 szt., EAN 5391507142108, w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2), we wskazaniu: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C zakażonych genotypami 2,3,4,5,6 HCV

Wskazanie:

leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C zakażonych genotypami 2,3,4,5,6 HCV

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.861.2017.2017.10.MC IK: 1114233; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epclusa, sofosbuvirum velpatasvirum, tabletki powlekane, 400 mg/100 mg, 28 szt., EAN 5391507142108, w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2), we wskazaniu: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C zakażonych genotypem 1 HCV

Wskazanie:

leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C zakażonych genotypem 1 HCV

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.862.2017.10.MC IK: 1114233; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających kwas ursodeoksycholowy w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.732.2017.2.MB; 23.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4321.6/2017
(Dodano: 02.11.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 360/2017 do zlecenia 145/2017
(Dodano: 07.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych pozwalających ocenić zasadność finansowania ze środków publicznych leków zawierających kapecytabinę, we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ICD-10 C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9)

Wskazanie:

C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.802.2017.3.ISO; 19.10.2017

Zlecenie dotyczy:

oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Angioplastyka naczyń obwodowych kończyn dolnych (tętnice udowe i podkolanowe) z wykorzystaniem balonu uwalniającego lek, jako świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

niedrożność naczyń obwodowych kończyn dolnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.22.2017.JCM IK: 995936; 13.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opieka nad niepłodną parą, jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego

Wskazanie:

profilaktyka niepłodności

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.44.2017.JCM IK: 1063053; 13.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA 1/2, jako świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

profilaktyka raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA 1/2

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.43.2017.JCM IK:1059122; 13.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone, dapsonum, tabletki ana 100 mg, we wskazaniach: choroba Duhringa, choroba Sneddona-Wilkinsona, pemfigoid, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, zapalenie naczyń związane z IgA, choroba Haileya-Haileya, zakażenie wirusem HIV, pęcherzyca, piodermia zgorzelinowa, ziarniniak obrączkowaty, obumieranie tłuszczowe, skórna postać tocznia rumieniowatego, zespół Melkerssona-Rosenthala, guzkowe zapalenie naczyń, pokrzywka naczyniowa, alergiczne zapalenie naczyń, zespół Weber-Christiana

Wskazanie:

choroba Duhringa, choroba Sneddona-Wilkinsona, pemfigoid, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, zapalenie naczyń związane z IgA, choroba Haileya-Haileya, zakażenie wirusem HIV, pęcherzyca, piodermia zgorzelinowa, ziarniniak obrączkowaty, obumieranie tłuszczowe, skórna postać tocznia rumieniowatego, zespół Melkerssona-Rosenthala, guzkowe zapalenie naczyń, pokrzywka naczyniowa, alergiczne zapalenie naczyń, zespół Weber-Christiana

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4692.2017.1.AK; 11.10.2017

Zlecenie dotyczy:

 

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synacthen, tetracosactidum, roztwór do iniekcji ana 0,25 mg/ml,Synacthen Depot, tetracosactidum, roztwór do iniekcji ana 1 mg/ml, we wskazaniach:padaczka lekooporna;padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Lennoxa-Gastauta; Zespół Kinsbourne'a - zespół opsoklonie-mioklonie;Zespół Landaua Kleffnera - zespół nabytej afazji z padaczka;

Wskazanie:

padaczka lekooporna; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Lennoxa-Gastauta; Zespół Kinsbourne'a - zespół opsoklonie-mioklonie; Zespół Landaua Kleffnera - zespół nabytej afazji z padaczka;

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4619.2017.AP; 05.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 118/2017 do zlecenia 139/2017
pdfSRP 119/2017 do zlecenia 139/2017
(Dodano: 02.11.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

pdfREK 66/2017 do zlecenia 139/2017
(Dodano: 07.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, eltrombopag, tabletki ana 50 mg, we wskazaniu pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69) u dorosłego pacjenta w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69) u dorosłego pacjenta

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4035.2017.2.AK; 05.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 351/2017 do zlecenia 138/2017
(Dodano: 02.11.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 4/2017 do zlecenia 138/2017
(Dodano: 07.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

VaxigripTetra, czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, EAN 5909991302108 we wskazaniu: czynne uodpornienie osób dorosłych po ukończeniu 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B

Wskazanie:

czynne uodpornienie osób dorosłych po ukończeniu 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4601.593.2017.JM; 06.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ketocal 3:1, Ketocal 4:1, Ketocal 4:1 LQ we wskazaniu padaczka lekooporna stosowanych w diecie ketogennej

Wskazanie:

padaczka lekooporna, dieta ketogenna

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4613.2017.AK; 05.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dysport 300 j Clostridium botulinum typ A, 1 fiolka oraz Dysport 500 j Clostridium botulinum typ A, 1 fiolka w ramach programu lekowego "Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu"

Wskazanie:

spastyczność kończyny dolnej po udarze mózgu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.682.2017.PB.4; 04.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 135/2017
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 135/2017
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 135/2017
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 135/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 135/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30 listopada 2017r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 135/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Sulfadiazin-Heyl, sulfadiazinum, tabletki ana 500 mg, we wskazaniach toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

  Wskazanie:

  toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4425.2017.AK; 03.10.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Daraprim, pirymethaminum, tabletki ana 25 mg, we wskazaniach toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

  Wskazanie:

  toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4424.2017.AK; 03.10.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Wyznaczenie wyceny progowej porady cytologicznej, realizowanej według harmonogramu programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy;Przygotowanie prognozy podaży i popytu oraz wpływu na budżet płatnika przy uwzględnieniu założenia o oszacowanej wycenie progowej.

  Wskazanie:

  profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ASG.4088.7.2017.JCM; 01.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  wycena porady cytologicznej, prognoza podaży i popytu oraz wpływu na budżet płatnika

  go to zlecenie