Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, proszek do sporządzania roztworu do infuzji ana 50 mg, we wskazaniu rozsiana wznowa czerniaka u pediatrycznego pacjenta (ICD-10 C43.9), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak piersi (ICD10: C50.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4678.2017.1.AK; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 377/2017 do zlecenia 147/2017
(Dodano: 24.11.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 5/2017 do zlecenia 147/2017
(Dodano: 27.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Praluent, alirocumabum, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 2 wstrzykiwacze, każdy zawierający wkład po 1 ml, EAN 5909991236618 w ramach programu lekowego: "Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem (ICD-10 E78.01)

Wskazanie:

hipercholesterolemia rodzinna (ICD-10 E78.01)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.596.2017.15.MC IK: 1115422; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xalkori, crizotinibum, kapsułki twarde, 250 mg, 60 tabl. w blistrze EAN 5909991004507;Xalkori, crizotinibum, kapsułki twarde, 200 mg, 60 tabl. w blistrze EAN 5909991004484, w ramach programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10 C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.820.2017.PB; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epclusa, sofosbuvirum velpatasvirum, tabletki powlekane, 400 mg/100 mg, 28 szt., EAN 5391507142108, w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2), we wskazaniu: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C zakażonych genotypami 2,3,4,5,6 HCV

Wskazanie:

leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C zakażonych genotypami 2,3,4,5,6 HCV

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.861.2017.2017.10.MC IK: 1114233; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Epclusa, sofosbuvirum velpatasvirum, tabletki powlekane, 400 mg/100 mg, 28 szt., EAN 5391507142108, w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B18.2), we wskazaniu: leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C zakażonych genotypem 1 HCV

Wskazanie:

leczenie pacjentów z przewlekłym WZW C zakażonych genotypem 1 HCV

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.862.2017.10.MC IK: 1114233; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających kwas ursodeoksycholowy w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.732.2017.2.MB; 23.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4321.6/2017
(Dodano: 02.11.2017 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 360/2017 do zlecenia 145/2017
(Dodano: 07.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych pozwalających ocenić zasadność finansowania ze środków publicznych leków zawierających kapecytabinę, we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ICD-10 C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9)

Wskazanie:

C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.802.2017.3.ISO; 19.10.2017

Zlecenie dotyczy:

oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 373/2017 do zlecenia 144/2017
(Dodano: 27.11.2017 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4321.5.2017
(Dodano: 27.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Angioplastyka naczyń obwodowych kończyn dolnych (tętnice udowe i podkolanowe) z wykorzystaniem balonu uwalniającego lek, jako świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

niedrożność naczyń obwodowych kończyn dolnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.22.2017.JCM IK: 995936; 13.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opieka nad niepłodną parą, jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego

Wskazanie:

profilaktyka niepłodności

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.44.2017.JCM IK: 1063053; 13.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów redukujące ryzyko raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA 1/2, jako świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

profilaktyka raka jajników i jajowodów u nosicielek patogennych mutacji w genach BRCA 1/2

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.43.2017.JCM IK:1059122; 13.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Disulone, dapsonum, tabletki ana 100 mg, we wskazaniach: choroba Duhringa, choroba Sneddona-Wilkinsona, pemfigoid, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, zapalenie naczyń związane z IgA, choroba Haileya-Haileya, zakażenie wirusem HIV, pęcherzyca, piodermia zgorzelinowa, ziarniniak obrączkowaty, obumieranie tłuszczowe, skórna postać tocznia rumieniowatego, zespół Melkerssona-Rosenthala, guzkowe zapalenie naczyń, pokrzywka naczyniowa, alergiczne zapalenie naczyń, zespół Weber-Christiana

Wskazanie:

choroba Duhringa, choroba Sneddona-Wilkinsona, pemfigoid, linijna IgA dermatoza pęcherzowa, zapalenie naczyń związane z IgA, choroba Haileya-Haileya, zakażenie wirusem HIV, pęcherzyca, piodermia zgorzelinowa, ziarniniak obrączkowaty, obumieranie tłuszczowe, skórna postać tocznia rumieniowatego, zespół Melkerssona-Rosenthala, guzkowe zapalenie naczyń, pokrzywka naczyniowa, alergiczne zapalenie naczyń, zespół Weber-Christiana

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4692.2017.1.AK; 11.10.2017

Zlecenie dotyczy:

 

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Synacthen, tetracosactidum, roztwór do iniekcji ana 0,25 mg/ml,Synacthen Depot, tetracosactidum, roztwór do iniekcji ana 1 mg/ml, we wskazaniach:padaczka lekooporna;padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Lennoxa-Gastauta; Zespół Kinsbourne'a - zespół opsoklonie-mioklonie;Zespół Landaua Kleffnera - zespół nabytej afazji z padaczka;

Wskazanie:

padaczka lekooporna; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Westa; padaczka lekooporna pod postacią Zespołu Lennoxa-Gastauta; Zespół Kinsbourne'a - zespół opsoklonie-mioklonie; Zespół Landaua Kleffnera - zespół nabytej afazji z padaczka;

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4619.2017.AP; 05.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 118/2017 do zlecenia 139/2017
pdfSRP 119/2017 do zlecenia 139/2017
(Dodano: 02.11.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa AOTMiT:

pdfREK 66/2017 do zlecenia 139/2017
(Dodano: 07.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, eltrombopag, tabletki ana 50 mg, we wskazaniu pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69) u dorosłego pacjenta w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ICD-10 D69) u dorosłego pacjenta

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4035.2017.2.AK; 05.10.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 351/2017 do zlecenia 138/2017
(Dodano: 02.11.2017 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 4/2017 do zlecenia 138/2017
(Dodano: 07.11.2017 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

VaxigripTetra, czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą, EAN 5909991302108 we wskazaniu: czynne uodpornienie osób dorosłych po ukończeniu 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B

Wskazanie:

czynne uodpornienie osób dorosłych po ukończeniu 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4601.593.2017.JM; 06.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 137/2017
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 137/2017
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 137/2017
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 137/2017
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 137/2017
pdf Uzupełnienie do zlecenia 137/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 137/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15 grudnia 2017r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 137/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Ketocal 3:1, Ketocal 4:1, Ketocal 4:1 LQ we wskazaniu padaczka lekooporna stosowanych w diecie ketogennej

  Wskazanie:

  padaczka lekooporna, dieta ketogenna

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4613.2017.AK; 05.10.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 150/2017 do zlecenia 136/2017
  (Dodano: 08.12.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 83/2017 do zlecenia 136/2017
  (Dodano: 08.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Dysport 300 j Clostridium botulinum typ A, 1 fiolka oraz Dysport 500 j Clostridium botulinum typ A, 1 fiolka w ramach programu lekowego "Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu"

  Wskazanie:

  spastyczność kończyny dolnej po udarze mózgu

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4604.682.2017.PB.4; 04.10.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 135/2017
  pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 135/2017
  pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 135/2017
  pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 135/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 135/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 30 listopada 2017r.

  MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 135/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 135, analiza OT.4331.2.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Dysport (kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typ A) we wskazaniu: „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu u dorosłych pacjentów”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Magdalena Konarska

  pdf 01

  Dotyczy: rozliczania niewykorzystanej części produktu Dysport oraz wnioskowania na temat faktycznego zużycia wnioskowanego leku.
  Wnioskodawca wskazuje, że z perspektywy NFZ kosztem jest jedynie wykorzystana część leku.
  Wskazano również na to, że według danych klinicznych i zużycia preparatu Dysport w prowadzonym obecnie programie lekowym, jego realne zużycie jest mniejsze niż maksymalna dopuszczalna dawka tego preparatu.
  W opinii analityków nieuprawnione jest jednak przekładanie rzeczywistego zużycia leku Dysport w obecnie prowadzonym programie (w uwadze nie wskazano czy odnosi się ona do programu w leczeniu spastyczności kończyny górnej) do przewidywanego zużycia w programie wnioskowanym.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy, opartego na opinii ekspertów, możliwego wzrostu populacji docelowej co może skutkować większymi wydatkami z budżetu NFZ.
  Wnioskodawca wskazał, że w związku z wykazanymi w AWB oszczędnościami po stronie NFZ, niepewność szacunków w zakresie wielkości populacji może mieć wpływ jedynie na wielkość oszczędności.
  W AWA przedstawiono zarówno możliwość niedoszacowania populacji (na podstawie opinii ekspertów) jak i jej przeszacowania (w oparciu o dane NFZ). Natomiast wyniki AWB w scenariuszu bez RSS wskazują na wzrost wydatków NFZ, w związku z czym niedoszacowanie populacji docelowej może również skutkować zwiększeniem wydatków NFZ.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy

 • Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 148/2017 do zlecenia 135/2017
  pdfSRP 149/2017 do zlecenia 135/2017
  (Dodano: 08.12.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 82/2017 do zlecenia 135/2017
  (Dodano: 11.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Sulfadiazin-Heyl, sulfadiazinum, tabletki ana 500 mg, we wskazaniach toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

  Wskazanie:

  toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3g ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4425.2017.AK; 03.10.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Daraprim, pirymethaminum, tabletki ana 25 mg, we wskazaniach toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

  Wskazanie:

  toksoplazmoza wrodzona, toksoplazmoza oczna, toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4424.2017.AK; 03.10.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 152/2017 do zlecenia 133/2017
  pdfSRP 153/2017 do zlecenia 133/2017
  (Dodano: 14.12.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Wyznaczenie wyceny progowej porady cytologicznej, realizowanej według harmonogramu programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy;Przygotowanie prognozy podaży i popytu oraz wpływu na budżet płatnika przy uwzględnieniu założenia o oszacowanej wycenie progowej.

  Wskazanie:

  profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  ASG.4088.7.2017.JCM; 01.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  wycena porady cytologicznej, prognoza podaży i popytu oraz wpływu na budżet płatnika

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 10 mg, 14 tabl., EAN 8054083013688;
  Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 10 mg, 10 tabl., EAN 8054083013732;
  Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 50 mg, 5 tabl., EAN 8054083013725;
  Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 50 mg, 7 tabl., EAN 8054083013718;
  Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 7 tabl., EAN 8054083013695;
  Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 14 tabl., EAN 8054083013701;
  Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 112 tabl., EAN 8054083013916,
  w ramach programu lekowego: "Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem (ICD-10 C91.1)"

  Wskazanie:

  przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10 C91.1)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLA.4604.743.2017.2.PP; IK: 1069937; 29.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

  Analizy Wnioskodawcy:

  pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 131/2017
  pdf Analiza kliniczna do zlecenia 131/2017
  pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 131/2017
  pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 131/2017
  pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 131/2017

  Analiza Weryfikacyjna Agencji:

  pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 131/2017

  Uwagi do Analiz:

  Termin zgłaszania uwag upływa: 15 grudnia 2017r.

  MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 131/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Nalcrom, natrii cromogicas, kapsułki ana 100 mg we wskazaniach: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit

  Wskazanie:

  alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4382.2017.AP; 29.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 108/2017 do zlecenia 130/2017
  (Dodano: 27.10.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 63/2017 do zlecenia 130/2017
  (Dodano: 20.11.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Lonsurf, trifluridine/tripiracyl, tabletki ana 20 8,19 mg we wskazaniu rak zagięcia wątrobowego okrężnicy (ICD-10 C18.3), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  rak zagięcia wątrobowego okrężnicy (ICD-10 C18.3)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: 47f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.3869.2017.2.AK; 28.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  hr

  Opinia Rady Przejrzystości:

  pdfORP 338/2017 do zlecenia 129/2017
  (Dodano: 26.10.2017 r.)

  hr

  Opinia Agencji:

  pdfOpinia 3/2017 do zlecenia 129/2017
  (Dodano: 30.10.2017 r.)

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Iclusig, ponatinib, tabletki powlekane ana 45 mg we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: 47f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4052.2017.2.AK; 28.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Iclusig, ponatinib, tabletki powlekane ana 45 mg we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  Wskazanie:

  przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10 C92.1)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: 47f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4053.2017.2.AK; 28.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 400 mg/20 ml, we wskazaniu: szpiczak plazmocytowy (ICD: C90.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

  Wskazanie:

  szpiczak plazmocytowy (ICD: C90.0)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: 47f ust. 1 ust. o św.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.3786.2017.2.AK; 28.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadanie zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

  go to zlecenie

  Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

  Calcort, (deflazacort), tabletki ana 6 mg i 30 mg we wskazaniu dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a (DMD)

  Wskazanie:

  dystrofia miesniowa typu Duchenne'a (DMD)

  Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

  Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

  PLD.46434.4285.2017.AP; 22.09.2017

  Zlecenie dotyczy:

  zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 120/2017 do zlecenia 125/2017
  (Dodano: 02.11.2017 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 67/2017 do zlecenia 125/2017
  (Dodano: 08.11.2017 r.)

  go to zlecenie