Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Carbaglu, kwas kargluminowy, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: acyduria propionowa (ICD-10: E71.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

acyduria propionowa (ICD-10: E71.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4942.2018.1.AK; 09.11.2018

Zlecenie dotyczy:

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Carbaglu, kwas kargluminowy, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: acyduria metylomalonowa (ICD-10: E71.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

acyduria metylomalonowa (ICD-10: E71.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4938.2018.1.AK; 09.11.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w zakresie propozycji nowej treści programu lekowego dla leku Spinraza (nusinersen) (w dwóch wariantach - dla populacji do 18 r.ż. oraz w wersji bez ograniczeń wiekowych) oraz ocena populacji i wpływu na budżet.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.389.2018.PB; 23.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 294/2018 do zlecenia 205/2018
(Dodano: 16.11.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde à 140 mg we wskazaniu: makroglobulinemia Waldenströma (ICD-10: C88.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

makroglobulinemia Waldenströma (ICD-10: C88.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4728.2017.1.AK; 30.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących wydzielenia do odrębnej grupy limitowej produktu leczniczego Valcyte, valganiclovirum, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml, 1 but. po 12 g, kod EAN: 5902768001082, we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej. Wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność utworzenia odrębnej grupy limitowej dla przedmiotowego leku.

Wskazanie:

zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.726.2018.PB; 29.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych,opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4320.21.2018
(Dodano: 02.11.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 293/2018 do zlecenia 203/2018
(Dodano: 09.11.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fabrazyme, agalsidasum beta, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg, 1 fiol., EAN: 5909990013654; Fabrazyme, agalsidasum beta, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 35 mg, 1 fiol., EAN: 5909990971213, w ramach programu lekowego "Leczenie choroby Fabry'ego (ICD-10: E75.2)"

Wskazanie:

choroba Fabry'ego (ICD-10: E75.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2449.2018.PB, PLR.4600.2448.2018.PB; 17.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Entyvio, vedolizumabum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 300 mg, 1 fiol. Proszku, EAN: 5909991138202, w ramach programu lekowego: "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (cLC) (ICD-10: K50"

Wskazanie:

choroba Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10: K50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1725.2018.PB; 17.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ dla pojedynczej komórki u nosicieli translokacji wzajemnych zrównoważonych jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 1469861.DS; 15.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sekwencjonowanie następnej generacji dla pojedynczej lub kilku komórek jako świadczenie gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 1469861.DS; 15.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 400 mg/20 ml, we wskazaniu: leczenie szpiczaka plazmocytowego daratumumabem w skojarzeniu z inhibitorem proteasomu oraz deksametazonem u dorosłego pacjenta ze współistniejącą chorobą Gauchera w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

leczenie szpiczaka plazmocytowego ze współistniejącą chorobą Gauchera

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5072.2018; 15.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 277/2018 do zlecenia 198/2018
(Dodano: 17.10.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 45/2018 do zlecenia 198/2018
(Dodano: 17.10.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cystagon, mertcaptaminum, kapsułki twarde à 150 mg, we wskazaniu: cystynoza nefropatyczna (ICD-10: E72.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

cystynoza nefropatyczna (ICD-10: E72.0

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4989.2018.1.AK; 11.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.43.2018
(Dodano: 05.11.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 287/2018 do zlecenia 197/2018
(Dodano: 15.11.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fumaderm, fumaran dimethylu, tabletki à 120 mg; we wskazaniu: stwardnienie rozsiane

Wskazanie:

stwardnienie rozsiane

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4142.2018.1.SK; 10.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie w oparciu o przegląd systematyczny analizy klinicznej (zawierającej ocenę skuteczności i bezpieczeństwa) metod z obszaru medycyny alternatywnej traktowanych jako metody o charakterze terapeutycznym w leczeniu chorób nowotworowych oraz przedstawienie opinii Prezesa oraz opinii Rady Przejrzystości. W pierwszej kolejności - Ocena i zaopiniowanie zabiegu hipertermii w leczeniu chorób nowotworowych

Wskazanie:

choroby nowotworowe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.400.10.2018.TK; 03.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych,o pinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących ponownej oceny leków Keytruda (pembrolizumab) oraz Opdivo (niwolumab) w świetle zmiany dawkowania w Charakterystykach przedmiotowych Produktów Leczniczych w kontekście art.. 33 ustawy o refunadacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.400.10.2018.TK; 05.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4320.19.2018
(Dodano: 15.11.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Prezesa AOTMiT oraz opinii Rady Przejrzystości obejmującej ocenę jakości opublikowanych dowodów naukowych oraz siłę interwencji ocenionej w porównaniu do poprzedniej oceny oraz opinii czy dowody te wpływają na wcześniejsze wnioskowanie dla substancji czynnej: ibrutynib, we wskazaniu: chłoniak z komórek płaszcza

Wskazanie:

chłoniak z komórek płaszcza

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4082.249.2018.KoM; 02.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Latuda, lurasidonum, tabletki powlekane, 18,5 mg, 28 tabl., EAN: 5909991108670; Latuda, lurasidonum, tabletki powlekane, 37 mg, 28 tabl., EAN: 5909991108762; Latuda, lurasidonum, tabletki powlekane, 74 mg, 28 tabl., EAN: 5909991108878, w kategorii dostępności refundacyjnej: w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, wskazanie: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazanie:

leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów w wieku 18 lat i starszych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3493.2018.4.PB; PLR.4600.3494.2018.3.PB; PLR.4600.3495.2018.3.PB; 01.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Invokana, canagliflozinum, tabletki powlekane, 10 mg, 30 tabl., EAN: 5909991096106, w kategorii dostępności refundacyjnej: w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym: Leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny

Wskazanie:

Leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3501.2018.3.KZ; 27.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

PKU Sphere 15 o smaku waniliowym, proszek, 15 g, 27 g, EAN: 5060385940112; PKU Sphere 15 o smaku czerwonych owoców, proszek, 15 g, 27 g, EAN: 5060385940105; PKU Sphere 20 o smaku czerwonych owoców, proszek, 20 g, 35 g, EAN: 5060014059840; PKU Sphere 20 o smaku waniliowym, proszek, 20 g, 35 g, EAN: 5060014059857, w kategorii dostępności w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanym klinicznym, we wskazaniu: fenyloketonuria

Wskazanie:

fenyloketonuria

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2665.2018.PB.4; PLR.4600.2666.2018.PB.4; PLR.4600.2667.2018.PB.4; PLR.4600.2668.2018.PB.4; 01.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie wydania z urzędu decyzji o objęciu refundacją leków zawierających amantadynę przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Wskazanie:

w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.569.2018.2.ISO; 24.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: rak migdałka podniebiennego (ICD-10: C09.0) - rozsiew do płuc, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak migdałka podniebiennego (ICD-10: C09.0) - rozsiew do płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4193.2018.1.AK; 24.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 278/2018 do zlecenia 188/2018
(Dodano: 24.10.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.41.2018
(Dodano: 18.10.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

L-Carnitine Crystalline, proszek à 1 g, we wskazaniach: deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCAD)

Wskazanie:

deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCAD)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4724.2018.1.AK; 21.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imukin, interferon gamma-1b, roztwór do infuzji, ampułki à 100 mcg/0,5 ml, we wskazaniach: pierwotny niedobór odporności - niedobór receptora dla interferonu gamma; niedobór odporności - niedobór IL 12 i interferonu gamma (ICD-10: D84.8)

Wskazanie:

pierwotny niedobór odporności - niedobór receptora dla interferonu gamma; niedobór odporności - niedobór IL 12 i interferonu gamma (ICD-10: D84.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4242.2018.3.SK; 21.09.2018
Pismem znak: PLD.46434.4242.2018.5.SK z dn. 04.10.2018 r. wprowadzono zmianę zapisu jednego z wnioskowanych wskazań, z dotychczasowego: niedobór odporności - niedobór IL 12 i interferonu gamma (ICD-10: D84.8) na prawidłowy, tj. określony niedobór odporności - obniżone stężenie IL 12 i INF gamma; obecny receptor INF gamma na monocytach (ICD-10: D84.8)

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 112/2018 do zlecenia 186/2018
(Dodano: 09.11.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trecator, ethionamide, tabletki à 250 mg, we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4730.2018.1.AK; 21.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport Agencji do zlecenia 185/2018

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 108/2018 do zlecenia 185/2018
(Dodano: 31.10.2018 r.)

hr

 Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 106/2018 do zlecenia 185/2018
(Dodano: 07.11.2018 r.)

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program polityki zdrowotnej pn. "Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski"

Wskazanie:

pierwotny nowotwór wątroby

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.34.2018.JD; 20.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Palexia, tapentadolum, tabletki powlekane, 50 mg, 30 tabl., EAN 5909990865802; Palexia, tapentadolum, tabletki powlekane, 75 mg, 30 tabl., EAN 5909990865840; Palexia, tapentadolum, tabletki powlekane, 100 mg, 30 tabl., EAN 5909990865871, w kategorii dostęności w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazanie:

leczenie ostrego bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u osób dorosłych, który może być właściwie opanowany jedynie po zastosowaniu opioidowych leków przeciwbólowych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3461.2018.PB.2; PLR.4600.3463.2018.PB.2; PLR.4600.3466.2018.PB.2; 18.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Palexia, tapentadolum, tabletki powlekane, 50 mg, 30 tabl., EAN 5909990865802; Palexia, tapentadolum, tabletki powlekane, 75 mg, 30 tabl., EAN 5909990865840; Palexia, tapentadolum, tabletki powlekane, 100 mg, 30 tabl., EAN 5909990865871, w kategorii dostęności: w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym, we wskazaniu: nowotwory złośliwe

Wskazanie:

nowotwory złośliwe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3462.2018.PB.2; PLR.4600.3464.2018.PB.2; PLR.4600.3465.2018.PB.2; 18.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie