Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Carb Zero, emulsja, butelka à 225ml, we wskazaniu: padaczka lekooporna u dziecka poniżej 3 roku życia

Wskazanie:

padaczka lekooporna u dziecka poniżej 3 roku życia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.417.2018.AD; 19.01.2018

Pismem znak: PLD.46434.417.2018.2.AD z dn. 09.02.2018 r. dodano wskazania: deficyt transportera glukozy GLUT-1, padaczka lekooporna dla pacjentów powyżej 3 roku życia

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 35/2018 do zlecenia 18/2018
(Dodano: 12.04.2018 r.

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 34/2018 do zlecenia 18/2018
(Dodano: 25.04.2018 r.

go to zlecenie