Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

DicloDuo Combi, diclofenacum natricum omeprazolum, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 75 mg 20 mg, 30 kaps., w blistrach, EAN: 5909991220600, we wskazaniu: w całym zakresie zarejestrownych wskazań i przeznaczeń

Wskazanie:

objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka występowania owrzodzeń żołądka i (lub) dwunastnicy po zastosowaniu produktów leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.87.2018.2.PB; 23.01.2018
Pismem znak: PLR.4600.87.2018.3.SG z dn. 14.03.2018 r. zawieszono postępowanie

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie