Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cicloserina, cicloserinum, kapsułki à 250 mg we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna; mykobakterioza płuc; mykobakterioza dróg rodnych

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna; mykobakterioza płuc; mykobakterioza dróg rodnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.623.2018.AP; 01.02.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 51/2018 do zlecenia 28/2018
(Dodano: 23.05.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRek 50/2018 do zlecenia 28/2018
(Dodano: 19.05.2018 r.)

go to zlecenie