Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Plaquenil, hydroxychloroquine, tabletki à 200 mg; Quensyl, hydroxychloroquine, tabletki à 200 mg; we wskazaniach: toczeń rumieniowaty układowy; toczeń rumieniowaty krążkowy; podostry toczeń rumieniowaty skórny; niezróżnicowana choroba tkanki łącznej; mieszana choroba tkanki łącznej; rumień guzowaty; ziarniniak obrączkowaty; reumatoidalne zapalenie stawów; liszaj płaski mieszkowy; zespół Sjögrena; układowe zapalenie naczyń

Wskazanie:

toczeń rumieniowaty układowy; toczeń rumieniowaty krążkowy; podostry toczeń rumieniowaty skórny; niezróżnicowana choroba tkanki łącznej; mieszana choroba tkanki łącznej; rumień guzowaty; ziarniniak obrączkowaty; reumatoidalne zapalenie stawów; liszaj płaski mieszkowy; zespół Sjögrena; układowe zapalenie naczyń

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.562.2018.AP; 31.01.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 34/2018 do zlecenia 25/2018
(Dodano: 12.04.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 33/2018 do zlecenia 25/2018
(Dodano: 14.05.2018 r.)

go to zlecenie