Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Prezesa Agencji w zakresie skuteczności klinicznej oraz bezpieczeństwa powszechnego stosowania witaminy D w odniesieniu do populacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK.1184136/ATe; 01.02.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 119/2018 do zlecenia 29/2018
(Dodano: 06.06.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4320.4.2018
(Dodano: 20.06.2018 r.)

go to zlecenie