Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nutilis Clear, produkt do szybkiego zagęszczania płynów, proszek, 175 g, EAN: 5016533647815, we wskazaniu: terapia dysfagii u dorosłych pacjentów po udarze mózgu oraz z aspiracją o nasileniu 10-14 pkt w skali GUSS

Wskazanie:

terapia dysfagii u dorosłych pacjentów po udarze mózgu oraz z aspiracją o nasileniu 10-14 pkt w skali GUSS

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.64.2018.2.MB; 01.02.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 31/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 31/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 31/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 31/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 31/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 31/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 31/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 31/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 kwietnia 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 31/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 41/2016 do zlecenia 31/2018
  (Dodano: 26.04.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 31/2018 do zlecenia 40/2018
  (Dodano: 08.05.2018 r.)

  go to zlecenie