Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mycobutin, rifabutinum, kapsułki à 150 mg, we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakterioza dróg rodnych

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc, mykobakterioza dróg rodnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.620.2018.AK; 05.02.2018

Zlecenie dotyczy:

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 50/2018 do zlecenia 32/2018
(Dodano: 23.05.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 49/2018 do zlecenia 32/2018
(Dodano: 17.05.2018 r.)

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie