Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ketoconazole HRA, ketoconazolum, tabletki, 200 mg, 60 tabl. Kod EAN: 5909991228811 we wskazaniu: leczenie endogennego zespołu Cushinga u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Wskazanie:

leczenie endogennego zespołu Cushinga u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.105.2018.4.IS; 05.02.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 33/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 33/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 33/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 33/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 33/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 33/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 33/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 maja 2018r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 33/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 33, analiza OT.4330.5.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Ketoconazole HRA (ketokonazol) we wskazaniu: leczenie endogennego zespołu Cushinga u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Piotr Tyrcha
  Przedstawiciel firmy PPF HASCO-LEK S.A.

  pdf 01

   

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 43/2018 do zlecenia 33/2018
  (Dodano: 09.05.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 42/2018 do zlecenia 33/2018
  (Dodano: 14.05.2018 r.)

  go to zlecenie