Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mimpara, cinacalcet, tabletki à 90 mg we wskazaniu: rak przytarczyc z przerzutami do płuc (ICD-10: C75.0) z hiperkalcemią w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak przytarczyc z przerzutami do płuc (ICD-10: C75.0) z hiperkalcemią

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5866.2017.1.AK; 08.02.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 44/2018 do zlecenia 35/2018
(Dodano: 16.03.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 9/2018 do zlecenia 35/2018
(Dodano: 20.03.2018 r.)

go to zlecenie