Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Profilaktyczna mastektomia u kobiety z grupy bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwór piersi jako świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

nowotwór piersi u kobiety z grupy bardzo wysokiego i wysokiego ryzyka zachorowania

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK.1217338.KoM; 06.02.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.430.1.2018
(Dodano: 17.07.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 74/2018 do zlecenia 39/2018
(Dodano: 27.07.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 72/2018 do zlecenia 39/2018
(Dodano: 01.08.2018 r.)

go to zlecenie