Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego w świetle niebieskim z zastosowaniem fotouczulacza (TURBT-PDD) jako świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

rak pęcherza moczowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLG.50.27.2017.KoM; 09.02.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego

hr

Raport Agencji:

pdfRPT WS.430.6
(Dodano: 31.08.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 83/2018 do zlecenia 40/2018
(Dodano: 30.08.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja Prezesa AOTMiT 81/2018 do zlecenia 40/2018
(Dodano: 05.09.2018 r.)

go to zlecenie