Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stivarga, regorafenib, tabletki powlekane à 40 mg we wskazaniu: rak odbytnicy (ICD-10: C20) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak odbytnicy (ICD-10: C20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6191.2017.3.AK; 12.02.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 43/2018 do zlecenia 43/2018
(Dodano: 16.03.2018 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 8/2018 do zlecenia 43/2018
(Dodano: 23.03.2018 r.)

go to zlecenie