Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sandostatin LAR, octreotide, ampułkostrzykawka à 30 mg, we wskazaniu: oponiak mózgu z ekspresją receptorów somatostatyny (ICD-10: D32.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

oponiak mózgu z ekspresją receptorów somatostatyny (ICD-10: D32.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.795.2018.1.AK; 22.02.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 45/2018 do zlecenia 46/2018
(Dodano: 20.03.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 10/2018 do zlecenia 46/2018
(Dodano: 29.03.2018 r.)

go to zlecenie