Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sylvant, siltuximab, proszek do sporządzania roztworu do infuzji à 20 mg/ml, we wskazaniu: choroba Castlemana (ICD-10: D47.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

choroba Castlemana (ICD-10: D47.4)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.268.2018.1.AK; 26.02.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 11/2018 do zlecenia 47/2018
(Dodano: 3.04.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 65/2018 do zlecenia 47/2018
(Dodano: 03.04.2018 r.)

go to zlecenie