Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Produkty lecznicze zawierające substancję czynną disopyramidum: Rythmodan, disopyramidum, kapsułki / tabletki à 100 mg; Rythmodan Retard, disopyramidum, kapsułki à 250 mg; we wskazaniach: arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenia przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenia komorowe, częstoskurcz komorowy, migotanie i trzepotanie komór); kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu lewej komory

Wskazanie:

arytmie nadkomorowe (migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz przedsionkowy, przedwczesne pobudzenia przedsionkowe); arytmie komorowe (przedwczesne pobudzenia komorowe, częstoskurcz komorowy, migotanie i trzepotanie komór); kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu lewej komory

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1045.2018.AP; 26.02.2018
Pismem znak PLD.46434.1045.2018.2.AP z dn. 26.03.2018 r. dodano wskazanie: kardiomiopatia rozstrzeniowa

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.16.2018
(Dodano: 12.07.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 67/2018 do zlecenia 48/2018
(Dodano: 09.07.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 66/2018 do zlecenia 48/2018
(Dodano: 12.07.2018 r.)

go to zlecenie