Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Keytruda, pembrolizumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji à 50 mg we wskazaniu: nowotwór złośliwy pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10: C67.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nowotwór złośliwy pęcherza moczowego w stadium uogólnienia (ICD-10: C67.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1192.2018.1.AK; 02.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 66/2018 do zlecenia 49/2018
(Dodano: 03.04.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 12/2018 do zlecenia 49/2018
(Dodano: 10.04.2018 r.)

go to zlecenie