Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Herceptin, trastuzumab, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji à 150 mg we wskazaniu: rak gruczołowy płuca IV˚ z mutacją Her2 YVMA (ICD-10: C34) w ramach ratunkwoego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca IV˚ z mutacją Her2 YVMA (ICD-10: C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.630.2018.1.AK; 02.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 13/2018 do zlecenia 50/2018
(Dodano: 3.04.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 67/2018 do zlecenia 50/2018
(Dodano: 03.04.2018 r.)

go to zlecenie