Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Intuniv, guanfacine hydrochloride, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, (1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg), we wskazaniu: leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficyt Hyperactivity Disorder: ADHD)

Wskazanie:

leczenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficyt Hyperactivity Disorder: ADHD)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1143.2018.AP; 02.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 45/2018 do zlecenia 51/2018
(Dodano: 17.05.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 46/2018 do zlecenia 51/2018
(Dodano: 24.05.2018 r.)

go to zlecenie