Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Arginine Veyron, arginine hydrochloride, syrop à 3g/15ml we wskazaniach: drgawki pirydoskynozależne; heteroplazmia - objawy zespołu MELAS; zespół MELAS; zaburzenia cyklu mocznikowego - deficyt OTC; zaburzenia cyklu mocznikowego - cytrulinemia typu I

Wskazanie:

drgawki pirydoskynozależne; heteroplazmia - objawy zespołu MELAS; zespół MELAS; zaburzenia cyklu mocznikowego - deficyt OTC; zaburzenia cyklu mocznikowego - cytrulinemia typu I

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1624.2018.AP; 27.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie