Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne"

Wskazanie:

hemofilia, pokrewne skazy krwotoczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PZT.407.98.2018.TK; 11.04.2018

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

go to zlecenie