Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Teldipin, telmisartanum amlodipinum, tableki, 80 mg 5 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909991338701; Teldipin, telmisartanum amlodipinum, tableki, 80 mg 10 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909991338787; Teldipin, telmisartanum amlodipinum, tableki, 40 mg 10 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909991338626; Teldipin, telmisartanum amlodipinum, tableki, 40 mg 5 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909991338541, w aptece na receptę we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazanie:

we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.349.2018.7.MB; PLR.4600.350.2018.7.MB; PLR.4600.351.2018.7.MB; PLR.4600.440.2018.5.PB; 20.04.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie