Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności zmiany technologii medycznej w zakresie definicji opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz w zakresie wskazań będących podstawą do kwalifikacji do opieki paliatywnej i hospicyjnej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-ASG.4085.22.2018.IJ; 08.05.2018

Zlecenie dotyczy:

oceny zasadności zmiany technologii medycznej

go to zlecenie