Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opracowania analitycznego w zakresie zasadności założeń przygotowywanego programu polityki zdrowotnej dotyczącego bólów kręgosłupa

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.16.2018.WR; 08.05.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opracowania analitycznego

go to zlecenie