Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opracowania analitycznego w zakresie możliwości wykorzytsania w opracowywanym programie profilaktyki HBV oraz HCV szybkich i tanich testów Anty-HCV oraz testów potwierdzających HBsAg, w których realizowany jest pobór krwi do badania z palca, a nie z żyły

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.16.2018.WR; 08.05.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opracowania analitycznego

go to zlecenie