Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bebilon Pepti 1 Syneo, proszek, 400 g, kod EAN: 5900852033957, we wskazaniu: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Wskazanie:

zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.206.2018.4.MA; 10.05.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 84/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 84/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 84/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 84/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 84/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 84/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 84/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 18 lipca 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 84/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 84, analiza OT.4330.9.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego Bebilon Pepti 1 Syneo i Bebilon Pepti 2 Syneo we wskazaniu: zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Edyta Grabowska-Woźniak
  (Nutricia Polska sp. z. o. o)

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 71/2018 do zlecenia 84/2018
  (Dodano: 25.07.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 70/2018 do zlecenia 84/2018
  (Dodano: 01.08.2018 r.)

  go to zlecenie