Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wskazanie zakresu zbieżności zaleceń i świadczeń opieki zdrowotnej ujętych w opracowaniu "Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe", wydanym przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, ze świadczeniami gwarantowanymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.) w załączniku nr 2: wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku badań diagnostycznych oraz warunki ich realizacji: tomografia komputerowa (część VI) i rezonans magnetyczny (część VIII)

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK:1321723.DS; 10.05.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania porównania

go to zlecenie