Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Rekovelle, folitropinum delta, roztwór do wstrzykiwań, 72 mcg/2,16 ml, 1 wstrzykiwacz 2,16 ml 9 igieł, kod EAN: 5909991343033; Rekovelle, folitropinum delta, roztwór do wstrzykiwań, 36 mcg/1,08 ml, 1 wstrzykiwacz 1,08 ml 6 igieł, kod EAN: 5909991343026; Rekovelle, folitropinum delta, roztwór do wstrzykiwań, 12 mcg/0,26 ml, 1 wstrzykiwacz 0,36 ml 3 igły, kod EAN: 5909991343019, we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.574.2018.2.IS; PLR.4600.573.2018.2.IS; PLR.4600.572.2018.2.IS; 10.05.2018
Pismami znaki: PLR.4600.572.2018.6.MR; PLR.4600.573.2018.6.MR; PLR.4600.574.2018.6.MR, data wpływu 13.07.2018 r. zawieszono postępowanie.
Pismami znaki: PLR.4600.572.2018.8.MK, PLR.4600.573.2018.8.MK, PLR.4600.574.2018.8.MK z dn. 07.08.2018 r. podjęto postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 87/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 87/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 87/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 87/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 87/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 sierpnia 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 87/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 87, analiza OT.4330.8.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Rekovelle (folitropinum delta) we wskazaniu: kontrolowana stymulacja jajników w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Adam Grzegorz Bierut osoba upoważniona z ramienia firmy Ferring Pharmaceuticals A/S

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 80/2018 do zlecenia 87/2018
  (Dodano: 22.08.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 78/2018 do zlecenia 87/2018
  (Dodano: 27.08.2018 r.)

  go to zlecenie