Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gazyvaro, obinutuzumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg, 1 fiol. 40 ml, kod EAN:5902768001105, w ramach programu lekowego "Leczenie 1 linii chłoniaka grudkowego obinutuzumabem"

Wskazanie:

Leczenie 1 linii chłoniaka grudkowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1404.2017.26.PP; 10.05.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 88/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 88/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 88/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 88/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 88/2018
pdfAneks do zlecenia 88/2018
pdfAneks do zlecenia 88/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 88/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 20 lipca 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 88/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.13.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Gazyvaro (obinutuzumab) w ramach programu lekowego: "Leczenie 1. linii chłoniaka grudkowego obinutuzumabem (ICD-10 C82)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Wiktor Janicki
  Roche Polska Sp. z o.o.

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 73/2018 do zlecenia 88/2018
  (Dodano: 25.07.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 71/2018 do zlecenia 88/2018
  (Dodano: 26.07.2018 r.)

  go to zlecenie