Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program polityki zdrowotnej pn. "Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski"

Wskazanie:

pierwotny nowotwór wątroby

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.34.2018.JD; 20.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

go to zlecenie