Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trecator, ethionamide, tabletki à 250 mg, we wskazaniach: gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc

Wskazanie:

gruźlica płuc wielolekooporna, mykobakterioza płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4730.2018.1.AK; 21.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRaport Agencji do zlecenia 185/2018

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 108/2018 do zlecenia 185/2018
(Dodano: 31.10.2018 r.)

hr

 Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 106/2018 do zlecenia 185/2018
(Dodano: 07.11.2018 r.)

go to zlecenie