Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imukin, interferon gamma-1b, roztwór do infuzji, ampułki à 100 mcg/0,5 ml, we wskazaniach: pierwotny niedobór odporności - niedobór receptora dla interferonu gamma; niedobór odporności - niedobór IL 12 i interferonu gamma (ICD-10: D84.8)

Wskazanie:

pierwotny niedobór odporności - niedobór receptora dla interferonu gamma; niedobór odporności - niedobór IL 12 i interferonu gamma (ICD-10: D84.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4242.2018.3.SK; 21.09.2018
Pismem znak: PLD.46434.4242.2018.5.SK z dn. 04.10.2018 r. wprowadzono zmianę zapisu jednego z wnioskowanych wskazań, z dotychczasowego: niedobór odporności - niedobór IL 12 i interferonu gamma (ICD-10: D84.8) na prawidłowy, tj. określony niedobór odporności - obniżone stężenie IL 12 i INF gamma; obecny receptor INF gamma na monocytach (ICD-10: D84.8)

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 112/2018 do zlecenia 186/2018
(Dodano: 09.11.2018 r.)

hr

 Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 110/2018 do zlecenia 186/2018
(Dodano: 23.11.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.34.2018
(Dodano: 10.12.2018 r.)

hr

go to zlecenie