Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 100 mg, we wskazaniu: rak migdałka podniebiennego (ICD-10: C09.0) - rozsiew do płuc, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak migdałka podniebiennego (ICD-10: C09.0) - rozsiew do płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4193.2018.1.AK; 24.09.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 278/2018 do zlecenia 188/2018
(Dodano: 24.10.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.41.2018
(Dodano: 18.10.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 46/2018 do zlecenia 188/2018
(Dodano: 15.01.2019 r.)

go to zlecenie