Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Invokana, canagliflozinum, tabletki powlekane, 10 mg, 30 tabl., EAN: 5909991096106, w kategorii dostępności refundacyjnej: w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym: Leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny

Wskazanie:

Leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3501.2018.3.KZ; 27.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 191/2018
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 191/2018
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 191/2018
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 191/2018
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 191/2018
pdf Aneks do zlecenia 191/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 191/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 grudnia 2018 r.

MS Word Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 191/2018

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
  •  

    go to zlecenie