Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Invokana, canagliflozinum, tabletki powlekane, 10 mg, 30 tabl., EAN: 5909991096106, w kategorii dostępności refundacyjnej: w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym: Leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny

Wskazanie:

Leczenie pacjentów dorosłych, w wieku od 18 lat, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2, w terapii skojarzonej z innymi lekami zmniejszającymi glikemię z wyłączeniem insuliny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3501.2018.3.KZ; 27.09.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 191/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 191/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 191/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 191/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 191/2018
pdfAneks do zlecenia 191/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 191/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 grudnia 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 191/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 129/2018 do zlecenia 191/2018
  (Dodano: 12.12.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 127/2018 do zlecenia 191/2018
  (Dodano: 15.12.2018 r.)

  go to zlecenie